Primăria

Ghelinţa

 Cod postal:  527090
Strada, Nr.: Principală, 345
Judeţul Covasna 
România

Tel/fax: (+40) 0267345002
e-mail: gelence_tanacs@yahoo.com
            consloc@yahoo.com

Ünnepelt a falú, tizenhetedik alkalommal tartották meg az idén Gelencén a falunapokat, június 25-26-án. Az ünnepet megtisztelte Nagybánhegyes testvértelepülés héttagú küldöttsége Farkas Sándor polgármester vezetésével.

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Ghelința organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contracuale vacante de: 
-Consilier IA din cadrul Compartimentului cadastru (1 post)
-Muncitor calificat I din cadrul Compartimentului gospodărire locală (1 post)

Cseh József polgármester mintegy száz falus társa jelenlétében beszámolt az elmúlt négy évben elért eredményekről, beruházásokról a községben. Jelen volt Fejér László Ödön felső-háromszéki RMDSZ elnök parlamenti képviselő is. A teremben Néppárt helyhatósági képviselőjelöltjei is megjelentek.

Filme, scurtmetraj

 

Gelence
iSoft template designed by szek-helyek.ro